สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

แบคทีเรียโรคลีเจียนแนร์แฝงตัวอยู่ในน้ำประปา

แบคทีเรียโรคลีเจียนแนร์แฝงตัวอยู่ในน้ำประปา

พบในก๊อกน้ำเกือบครึ่งหนึ่ง การปนเปื้อนสามารถอธิบายกรณีของโรคได้เป็นระยะๆ จากก๊อก 68 ก๊อกที่นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา 47 เปอร์เซ็นต์เก็บร่องรอยของLegionella pneumophila แบคทีเรียทำให้เกิดโรคลีเจียนแนร์ ซึ่งเป็นรูปแบบรุนแรงของโรคปอดบวมและโรคไข้ปอนเตี๊ยก ซึ่งเรียกรวมกันว่าลีเจียนเนลโลซิส แม้ว่า Legionellosis จะค่อนข้างหายากโดยมีการติดเชื้อประมาณ 8,000...

Continue reading...